SALTETS ARBETE

Vi som startade Saltet På Ringön gjorde det för att vi är övertygade om att Ringön kan sätta Göteborg i rörelse.

Vi vill att Ringön blir en hamn för allt det viktiga och vackra som existerar utanför det etablerade eller i marginalen. Vi vill att det nya lever sida vid sida med allt det som redan finns här. Och det är mycket. Ungefär 300 företag håller till på ön.

Men Ringön är stort. Här finns plats för många fler. Det kan bli en smältdegel där massor av människor med starka idéer arbetar nära varandra, korsbefruktas och bidrar med energi till hela stan. En progressiv och uppkäftig stadsdel. Vi ser en plats som vänder sig utåt. En plats som utmanar och lockar till upptäcktsfärd, på dagen och på natten.

Den viktigaste förutsättningen för att det här skall lyckas är låga hyror och det förutsätter att de hus som finns på Ringön idag får vara kvar. I princip hela Norra Älvstranden förvandlades på bara tio år från nedlagd varvsindustri till exklusiva bostäder. Kville likaså. Vi vill att Ringön får bli någonting annat. En plats som tillför värde till Göteborg på helt andra sätt.

Det finns tomma hus på Ringön idag, men inte så många. Däremot finns det massor av tomma kvadratmeter. Stora lokaler där det står en pall med däck mitt på golvet och en låda med trasiga plastdunkar längst bort i hörnet. Det finns också många övervåningar som står tomma (moderna små företag behöver oftast inte så stora kontor). Och det finns lager som kanske skulle kunna ligga på ett bättre ställe, och så vidare.

HELA POÄNGEN ÄR ATT DE HUNDRATALS FÖRETAG SOM REDAN FINNS HÄR SKALL FINNAS KVAR OCH BLOMSTRA. DET NYA FÅR FINNA SIN PLATS VID SIDAN OM. BARA DÅ BLIR DET EN INTRESSANT OCH GENUIN MIX. MADE IN RINGÖN.

Det krävs också en positiv och tillåtande attityd från stadens sida. Mycket handlar om frihet. Stort utrymme för individuella initiativ. Mer Ja än Nej. Mod att testa nya ideer. Pilotprojekt. En insikt om att allt inte behöver vara för evigt.

Ingen vet vad som kommer att hända med Ringön på lång sikt. Det enda som är säkert är att området kommer att förändras, precis som alla gamla, centralt belägna industrimiljöer, överallt i världen.

Låt oss krama så mycket positiv energi som möjligt ur omvandlingen. Låt den här perioden vara länge. Låt den vara organisk. Låt utvecklingen styras av de människor som slår rot här ute. Men sätt stenen i rullning.

Finns rätt förutsättningar kommer det här att hända alldeles av sig självt. Men om vi inte skapar förutsättningarna nu så är risken stor att den här unika möjligheten passerar obemärkt. Tiden går. Och så en dag, om tio, femton eller tjugofem år så skall allt göras om.

Ringön är stort. Det är en hel stadsdel. Alla som vandrat i motvinden på Järnmalmsgatan en eftermiddag i november vet också att Ringön är ganska tomt. På helgerna är det helt öde, med undantag för en eller annan klubb och Smyrna Second Hand. Fler människor på gatorna kommer att göra Ringön roligare och mer inspirerande. Och tryggare. Men det förutsätter fler utåtriktade verksamheter. Men utåtriktade verksamheter kräver fler människor för att funka. Ett klassiskt moment 22 som kommer att lösa sig, om många bidrar och vågar.

Det är vildhjärnorna, de envisa, de påhittiga, de överoptimistiska, de drömmande och de drivande öborna som kommer att göra Ringön magisk. Vi som arbetar med det här projektet bidrar bara till utvecklingen.

För ja, det handlar om utveckling, en sorts utveckling som Göteborg inte sett så mycket av tidigare.

MER OM SALTET

Bakom Saltet stod Matilda Lindvall, Johan ”Red Top” Larsson och Filip Nilsson. De har, på olika sätt, jobbat med kreativ verksamhet i Göteborg under större delen av sina liv.

Idén med Saltet föddes våren 2012 på en workshop inom ramen för Göteborg 2021. Gruppen var inbjudna till en workshop som skulle generera idéer kring kultur och nästan direkt hamnade de i en diskussion om varför staden har så svårt att se värdet av allt det som rör sig i gränslandet mellan etablissemang och subkultur – trots att det är ett område där det finns både trovärdighet och potential i Göteborg – och trots att det är helt avgörande för att en stad skall kännas spännande, levande och modern.

Diskussionen mynnade ut i ett konkret förslag om ett pilotprojekt. Det fick namnet Tillåtande Oaser och vi föreslog Ringön som en lämplig plats. Idén presenterades som ett av 2021-förslagen i juni samma år.

Nu fanns projektet plötsligt på riktigt och senare gick de vidare med att förankra tanken i staden och studerade liknande projekt  i andra länder. I juni 2015 klubbades förslaget av kommunfullmäktige. under våren 2021 lämnade Saltet över sitt arbete till verksamma på ön. Ringöns nätverk och den här sidan är del av den överlämningen.

Business Region Göteborg AB var huvudman För Saltet på Ringön. Projektet var även en del av Göteborg 2021, satsningen inför Göteborgs 400-årsjubileum.

Här finns en sammanfattning och en poster av Saltets arbete.

LÄS MER OM RINGÖNS HISTORIA OCH SALTETS ARBETE.