RINGÖNS HISTORIA

I slutet av 1800-talet muddras Tingstadsvassen och det byggs en nästan två kilometer lång kanal från Göta Älv ända till Kville. kanalen döps till Ringkanalen och på så vis uppstår Ringön. Farleden är cirka 75 meter bred och 2-3 meter djup. Två broar leder över Hisingen, en järnvägsbro och en klaffbro. En del av kanalen fylls igen när Götaälvbron byggs 1939 och resten av kanalen försvinner 1958.

Redan 1935 flyttar Bogser Sven AB till ön (och de är fortfarande kvar). Lite senare Blå Stjärnans Djursjukhus, Gotenius varv och Ringöns Bilelektriska. På 80-talet hittar de motorintresserade hit. Bild, hojar och båtar. Sen rullar det på. Folk med intresse för musik och konst kommer också.

Saltet på Ringön startar sin verksamhet på ön 2016. Ett intiativ från tre eldsjälar med Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg som huvudman. I och med deras arbete flyttar fler företag med kreativ verksamhet in i lokaler som står tomma. Bryggerier, filmstudios, trädgård, syfabrik, musikstudios. Ett tidsbegränsat bygglov arbetas fram 2018. Loven betyder bland annat att det är lagligt att öppna kvällsrestaurang på ön plus att befintliga lokaler från användas till annat än traditionell industri.

När Saltet sjösattes gjordes en checklista med tre punkter. De är nu en del av stadens styrdokument 1. Riv inget på Ringön 2. Stötta de företag som redan finns på ön 3. Lägg till ny kreativ verksamhet på lediga ytor.

Förhoppningsvis gäller det på ön ett tag till.

LÄS MER OM RINGÖNS HISTORIA OCH SALTETS ARBETE.